Regulamin do 24.12.2014

REGULAMIN
Obowiązuje Klientów składających zamówienia do dnia 24.12.2014 włącznie

1.       Postanowienia ogólne

1.1.   Właścicielem sklepu www.viverto.pl  jest spólka VIVERTO Sp. z o.o., zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”. Siedziba spółki VIVERTO Sp. z o.o.  mieści się w Krakowie, kod 30-418, ul. Zakopiańska 58, NIP 679-307-94-58, REGON 122490691, KRS 0000407744.

1.2.   www.viverto.pl, zwany w dalszych częściach regulaminu „Sklepem” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet dla Konsumentów oraz Przedsiębiorstw, zwanych łącznie „Klientami”.

1.3.   Niniejszy system sprzedaży skierowany jest do wszystkich Klientów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będących zarejestrowanymi użytkownikami Sklepu.

1.4.   Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

1.5.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiana cen nie dotyczy zmówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie zatwierdzone i zapłacone.

1.6.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży lub zmiany niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu.

1.7.   Klient wypełniający formularz rejestracyjny potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i nr telefonu.

1.8.   Rejestracja w Sklepie jak i złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

1.9.   Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towaru w sklepie internetowym www.viverto.pl.

1.10. Wszelką korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@viverto.pl lub na adres: ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków.

2.       Ochrona danych osobowych

2.1.   Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2.2.   Za zgodą Klienta dane podane w formularzu rejestracyjnym wykorzystujemy również do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i Sklepu.

2.3.   Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz o prawie do ich poprawienia. W trakcie przetwarzania powyższych danych przysługują Klientowi także inne prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych. Klient ma prawo żądać usunięcia ich z zasobów Sklepu.

2.4.   Na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu innym niż wymienione powyżej wymagane jest uzyskanie dodatkowej zgody Klienta.

2.5.   Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez Sprzedawcę osobom trzecim oraz innym firmą.

3.       Definicje dotyczące produktu

3.1.   Oferta fotograficzna – prezentacja produktów w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd towaru może nieznacznie różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie internetowym.

3.2.   Opis i parametry – opisy jak i parametry przedstawianych produktów przez Sklep, są zaciągane z kart produktowych wystawianych przez producenta lub dystrybutora danego produktu. Za ewentualne niezgodności w opisach jak i parametrach produktów odpowiadają wystawcy kart towarowych.

3.3.   Cena – Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie są cenami brutto zawierające podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.

3.4.   Wszelkie niezgodności wyżej wymienionych definicji, które zostaną przez Państwa zauważone prosimy kierować drogą mailową na adres: sklep@viverto.pl.

4.       Składanie zamówień

4.1.   Korzystanie ze Sklepu dostępne jest dla Klienta dysponującego urządzeniem obsługującym i dostępem do sieci Internet. Zamówienie przyjmowane jest wyłącznie przez strony internetowe Sklepu pod adresem www.viverto.pl.

4.2.   Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest utworzenie konta Klienta na stronie internetowej Sklepu, wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób prawidłowy, w szczególności przez podanie prawidłowych danych osobowych i teleadresowych, ustalenie przez Klienta danych do logowania, tj. adresu e-mail i hasła dostępu do konta oraz zaakceptowanie regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu. Hasło ma charakter poufny.

4.3.   Klient, który wysłał zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego tym samym oświadczył, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niedotrzymanie postanowień Regulaminu uprawnia Sprzedawcę do odmowy realizacji założonego zamówienia.

4.4.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4.5.   Zamówienie złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane i zatwierdzane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4.6.   Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym produktem, w czym pomocne będą opisy, parametry i zdjęcia produktów umieszczone w Sklepie. Jeżeli opisy zawierają zbyt mało informacji lub Klient ma jakieś pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.

4.7.   Podczas składania zamówienia Klient określa interesującą go formę płatności.

5.       Realizacja zamówień

5.1.   Otrzymanie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest przesyłany do Klienta drogą e-mailową w celu weryfikacji zamówienia.

5.2.   Zatwierdzenie zamówienia następuje drogą e-mailową lub wyjątkowych sytuacjach telefonicznie przez Sprzedawcę, gdzie następuję ustalenie dokładnych warunków realizacji.

5.3.   Zamówienie zatwierdzone przez Sprzedającego możną anulować tylko przez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@viverto.pl lub telefonicznie na nr 501-854-610. Dane niezbędne do anulowania zamówienia to:

5.3.1.   Dane Osobowe osoby zamawiającej

5.3.2.   Numer zamówienia

5.3.3.   Data składania zamówienia

5.4.   W przypadku zamówienia nie zatwierdzonego (status „Oczekuje”) Klient ma możliwość anulować zamówienie samoczynnie w Panelu Klienta.

5.5.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach gdy:

5.5.1.   Formularz rejestracyjny zostanie błędnie lub częściowo wypełniony przez Klienta

5.5.2.   Klient narusza niniejszy regulamin

5.5.3.   Brak potwierdzenia o dokonaniu płatności w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej lub przelewem.

5.5.4.   Brak zgody na realizację zamówienia przez Alior Bank w przypadku wyboru przez Klienta kredytowanej formy zapłaty.

5.6.   Wszelkie odmowy i anulacja zamówienia są potwierdzane drogą e-mailową do Klienta.

5.7.   Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej sklepu określona jest ilość towaru dostępnego w magazynie Sklepu – tj. realny stan magazynowy.

5.8.   W przypadku braku danego towaru lub gdy stany magazynowe danego towaru są mniejsze niż ilość towaru, którą Klient chce zamówić, zamówienie Klienta w ilości większej niż wskazane stany magazynowe oznaczać będzie akceptację Klienta wydłużonego czasu oczekiwania na dany towar. Ponadto Klient ma prawo do anulowania zamówienia (patrz punkt 5.3).

5.8.1.   W przypadku towaru ze statusem "na zamówienie", termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie - większości przypadków termin ten wynosi od 7 do 10 dni roboczych.

5.9.   Za wszystkie zamówienia Klient otrzymuje dokument zakupu Fakturę VAT na dane podane w formularzu rejestracyjnym i jest ona przekazywana klientowi wraz z zakupionym towarem.

6.       Formy Płatności

6.1.   Przelew tradycyjny – Przelew na wskazany rachunek bankowy

6.1.1.   Brak dodatkowych kosztów.

6.1.2.   Termin płatności faktury Pro-forma 7 dni – w przypadku braku płatności w tym terminie Sprzedawca anuluje zamówienie.

6.1.3.   Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Sklepu.

6.2.   Pobranie – Płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera

6.2.1.   Opłata dodatkowa w wysokości 15 zł (prowizja pobierana przez firmy kurierskie za dostarczenie zapłaty za towar – usługa C.O.D firm kurierskich - regulowana Regulaminem spedytora).

6.2.2.   Brak terminu płatność za fakturę Pro-forma – rodzaj transakcji gotówkowej.

6.2.3.   Maksymalna wartość zamówienia z usługą C.O.D. obsługiwana przez firmy kurierskie to 8000 zł (brutto) – przy przekroczeniu tej kwoty prosimy stosować inne formy płatności.

6.3.   Płatność elektroniczna dotpay

 6.3.1.   Brak dodatkowych kosztów.

 6.3.2.   Brak terminu płatności za fakture Pro-forma - rodzaj transakcji przelewowej.

 6.3.3.   Za datę zapłaty uznaje się datę potwierdzenia dokonania płatności przez operatora.

 6.3.4.   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem  Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

6.4.   Płatność ratalna Alior Bank

6.4.1.   Brak dodatkowych kosztów.

6.4.2.   Termin płatności faktury Pro-forma 7 dni – w przypadku braku akceptacji wniosku kredytowego przez bank, Sprzedawca anuluje zamówienie.

6.4.3.   Za datę zapłaty uznaje się datę akceptacji wniosku kredytowego przez bank.

6.4.4.   System ratalny Alior Bank jest dostępny i realizowany przez operatora płatności elektronicznych dotpay, gdy klient wybierze tą formę płatności i minimalna wartości zamówienia przekroczy 300 zł.

7.       Warunki i koszty dostawy

7.1.   Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firm kurierskich.

7.2.   Koszt dostawy uzależniony jest od wagi i gabarytów towaru. Istnieje możliwość zwolnienia Klientaz kosztów dostawy w szczególnych warunkach uzgodnionych wcześniej z Działem Obsługi Klienta sklepu.

7.3.   Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, a jest on doliczany podczas składania zamówieniai wykazywany Klientowi. Koszt dostawy jest ustalany na podstawie cenników firm spedycyjnych.

7.4.   Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich oraz Prawie Przewozowym.

7.5.   Przewidywany termin realizacji dostawy określany jest indywidualnie przy każdym zamówieniu.

7.6.   W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym terminie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy zamówienie na określony produkt nie będzie realizowany przez Sprzedawcę.

7.7.   Zamówienia o różnym czasie oczekiwania na towary wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W szczególnych przypadkach po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym ze Sprzedawcą, towary mogą być wysyłana częściowo z dodatkowym kosztem przesyłki ustalanym indywidualnie.

7.8.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednodniowego opóźnienia dostawy co wynika z możliwości organizacyjnych firm spedycyjnych.

7.9.   W przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki lub nie umówienie się z kurierem w celu odbioru, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu ustalonym przy składaniu zamówienia jak i kosztów transportu zwrotnego.

8.       Odbiór przesyłki od Kuriera

8.1.   Kurier ma obowiązek jedynie wyładować towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania – wynika to z regulaminów firm spedycyjnych.

8.2.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. W ciągu 48 godzin kurier podejmuję próbę ponownego dostarczenia przesyłki.

8.3.   W przypadku przesyłki kurierskiej, przy odbiorze towaru Klient sprawdza, w obecności Kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nie naruszona, zgodna z zamówieniem. W przypadku braku powyższych niezgodności, po odbiorze towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia Kurierowi odbioru towaru.

8.4.   W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem Klient może:

8.4.1.   nie przyjmować przesyłki, niezwłocznie zgłosić ten fakt Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient). O powyższym zdarzeniu należy poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres sklep@viverto.pl lub telefonicznie

8.4.2.   przyjąć przesyłkę, niezwłocznie zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki, niekompletność lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, ewentualne uszkodzenia Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego oraz potwierdzić Kurierowi odbiór towaru (na dokumencie odbioru towaru należy umieścić adnotacje „warunkowe przyjęcia towaru”). O powyższym zdarzeniu należy poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres sklep@viverto.pl lub telefonicznie

9.       Odbiór osobisty i transport własny VIVERTO

9.1.   Odbiór osobisty:

9.1.1.   Odbiór osobisty realizowany jest na terenie Krakowa pod adresem: Kraków, ul. Zakopiańska 58.

9.1.2    Odbiór zamówienia możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą drogą telefoniczną.

9.1.3.   Termin odbioru zamówienia jest indywidualnie ustalany ze Sprzedawcą.

9.1.4.   Przy odbiorze osobistym, można dokonać płatności za zakupiony towar wyłącznie gotówką.

9.2.   Transport własny VIVERTO:

9.2.1.   Transport własny VIVERTO co do terminu realizacji ustalany jest indywidualnie.

9.2.2.   Koszty i możliwości transportu VIVERTO są publikowane na: http://viverto.pl/transport,6,81.htm -          w innych przypadkach koszt ustalany jest indywidualnie.

9.2.3.   Przy transporcie własnym VIVERTO, można dokonać płatność za dostarczony towar wyłącznie gotówką.

9.2.4.   Kierowca zobowiązany jest tylko do dostarczenia towaru pod wskazany adres, bez konieczności   wniesienia towaru do lokalu.

10.   Zwroty i reklamacje

10.1.   Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumenta, Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od dnia otrzymania towaru.

10.2.   Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sklep jest dowód zakupu towaru (Faktura VAT) i wcześniejsze poinformowanie Sprzedawcy drogą mailową lub telefoniczną.

10.3.   Zwracany towar nie może posiadać cech wskazujących na użytkowanie lub montaż. Towar musi być zwrócony w niezniszczonym, oryginalnym opakowaniu z odpowiednimi dokumentami. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu.

10.4.   Zwrot pieniędzy następuję w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do Sprzedającego, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

10.5.   Koszty transportu zwracanego towaru pokrywa Klient.

10.6.   Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek, które są wysyłane do niego za pobraniem i bez wcześniejszego ustalenia.

10.7.   Towary sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producenta. Terminy i warunki gwarancji określane są przez producenta lub dystrybutora towaru.

10.8.   Reklamacje niezgodności towaru lub uszkodzonych w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzanego w momencie odbioru w obecności Kuriera.

10.9.   Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt ze Sprzedawcą przesyłając pisemne zgłoszenie reklamacji w formie e-mail, na adres sklep@viverto.pl

10.9.1.   W zgłoszeniu należy podać datę, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny i telefon kontaktowy.

10.9.2.   Prosimy o przesłanie fotografii wad technicznych lub uszkodzeń.

10.9.3.   Prosimy nie odsyłać towaru przed odpowiedzą zwrotną ze strony Sprzedawcy.

10.10.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji towaru. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.

10.11.   W wyjątkowych sytuacjach koszty transportów reklamowanych produktów może ponosić Klient. Uzasadnienie takiej decyzji Sprzedającego Klient otrzyma drogą mailową w raz z odpowiedzią na reklamację.

10.12.   Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta (kolor, odcień, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

10.13.   W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub przedwczesnego odesłania towaru, bez  odpowiedzi ze strony Sprzedawcy, Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

11.   Odpowiedzialność

11.1.   Całą odpowiedzialność za działanie sklepu www.viverto.pl ponosi jego właściciel.

11.2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do Sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych lub całkowitego zaprzestania działalności, bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu.

11.3.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klienci korzystają ze sklepu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego tytułu skutki, a w szczególności za szkody poniesione przez Klienta na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego danymi osobowymi, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych przez systemy komputerowe.

12.   Postanowienia końcowego

12.1.   Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w chwili gdy zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

12.2.   Zachowanie kalibracji i odcienia gwarantujemy w obrębie jednego zamówienia. W przypadku łączenia płytek nierektyfikowanych z jednej kolekcji ale o różnych kolorach konieczne jest zaznaczenie podczas składania zamówienia, że płytki będą układane razem.

12.3.   Wszystkie produktu oferowane w Sklepie są produktami oryginalnymi, fabrycznie nowymi, wolnych od wad fizycznych i prawnych. Zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, pochodzą najczęściej od Producenta, Generalnego Dystrybutora, Generalnego Importera. Wszystkie produkty posiadają gwarancję określone przez producenta.

12.4.   Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne oferowanych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Za błędnie podane parametry i właściwości towarów lub nagłą ich zmianę przez producenta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Jednakże w sytuacjach, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej Sklepu nie pokrywałyby się z rzeczywistością, Klient w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zakupu (dostawy) ma prawo zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny (patrz punkt 10).

12.5.   Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe, nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

12.6.   Opisy oraz zdjęcia produktów w Sklepie mają charakter informacyjny.

12.7.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w szczególności Ustawy o ochronie praw konsumenta z 2 marca 2000 roku i Ustawa o ochronie praw konsumenta z 2 marca 2000 roku i Ustaw o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.

 

 

VIVERTO ©2017. Wszelkie prawa zastrzeżone